Drukuj

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA ePUAP

Opublikowano

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (DzU nr 200, poz. 1651) w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla m. Olsztyna została uruchomiona elektroniczna skrzynka podawcza.

Aby można było złożyć wniosek do urzędu przy pomocy dostępnego formularza konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP - konto jest bezpłatne.

ADRES ELEKTRONICZNEJ SKRZYNKI PODAWCZEJ ePUAP PINB DLA M. OLSZTYNA:

1. /pinbolsztyn/skrytka

2. /pinbolsztyn/SkrytkaESP