Drukuj

Druki do pobrania

Opublikowano

NOWE WZORY

od dnia
1 lipca 2021r. DLA INWESTYCJI REALIZOWANYCH W OPARCIU O „NOWE” POZWOLENIE NA BUDOWĘ (przepisy ustawy PB obowiązujące po 19.09.2021) obowiązują formularze zawiadomień i wniosków określonych przez Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii.

Formularze obowiązujące od 01 lipca 2021r. dostępne są na stronie:

https://www.gunb.gov.pl/strona/wzory-wnioskow-zgloszen-i-zawiadomien

UWAGA:

  1. Do ZAWIADOMIENIA O TERMINIE ROZPOCZĘCIA ROBÓT BUDOWLANYCH  (druk PB-12) należy dołączyć dodatkowo wypełnioną kartę statystyczną  

  2. Do ZAWIADOMIENIA O ZAKOŃCZENIU BUDOWY / WNIOSKU O WYDANIU POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE OBIEKTU (do druku PB-16, PB16a, PB-17, PB-17a) należy dołączyć dodatkowo wypełnioną kartę statystyczną

                    

STARE  WZORY

 

Poniższe wzory formularzy zostały opracowane na podstawie doświadczenia Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla m Olsztyna i mają jedynie charakter informacyjny i pomocniczy przy zgłoszeniach dotyczących inwestycji realizowanych w oparciu o "STARE" pozwolenia na budowę - wydane zgodnie z brzmieniem przepisów ustawy prawo budowlane przed dniem 19.09.2020r..

Niemniej jednak przyspieszają obieg dokumentów, dlatego prosimy o ich czytelne wypełnianie
i składanie wraz z kompletem dokumentów wymienionych jako załączniki w formularzu.

W przypadku wątpliwości służymy pomocą.

zawiadomienie o rozpoczęciu robót bud

oświadczenie kierownika/inspektora o podjęciu obowiązków

zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku

karta ewidencyjna ds statystycznych

wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie

zawiadomienie o zak. budowy obiektu budowlanego innego niż budynek

oświadczenie kierownika budowy na zakończenie budowy

oświadczenie o zawiadomieniu służb -PSP, PIS

wniosek o wydanie zaświadczenia

zawiadomienie o kontroli art 62 ust 1 pkt 2