Drukuj

STATUS PRAWNY

Opublikowano

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla m Olsztyna działa na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.-Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.). Szczegółową organizację Urzędu określają zarządzenia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla m Olsztyna: w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego PINB dla m Olsztyna oraz w sprawie ustalenia nowych procedur przydzielania pracownikom PINB dla m Olsztyna spraw wpływających do PINB dla m Olsztyna, celem ich rozpatrzenia, przeprowadzenia postępowania i przygotowania propozycji rozstrzygnięcia.