Drukuj

Pytania i odpowiedzi

Opublikowano

PINB dla m Olsztyna udziela odpowiedzi na wystąpienia e-mail, w których podano imię i nazwisko osoby występującej oraz adres do korespondencji (ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość).

Natomiast na wystąpienia, które nie posiadają powyższych elementów, PINB dla m Olsztyna nie udzieli odpowiedzi.

PINB dla m Olsztyna nie przyjmuje drogą e-mail zawiadomień o:

1.      terminie rozpoczęcia budowy,

2.       ustanowieniu/zmianie kierownika budowy,robót lub inspektora nadzoru,

3.      awiadomień o zakończeniu budowy,

4.      wniosków o udzielenie pozwolena na uzytkowanie

 

W/w zawiadomienia wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyc w siedzibie PINB dla m Olsztyna – osobiśćie, przez pełnomocnika lub pocztą