Drukuj

Rejestry i ewidencje

Opublikowano

1.      Rejestr skarg i wniosków.

2.      Rejestr aktów wewnętrznych kierownika urzędu.

3.      Ewidencja decyzji, postanowień i zgłoszeń, o których mowa w art. 82b ust. 1 pkt 2 ustawy prawo budowlane.

4.      Ewidencja rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych.

5.      Ewidencja zawiadomień o kontrolach, o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt 3. ustawy Prawo budowlane.