Śr 17 Sie 2022

SKARGI I WNIOSKI

Obywatele mogą składać skargi i wnioski do Powiatowego Inspektora nadzoru Budowlanego dla Miasta Olsztyna:

 

 • pisemnie, na adres:

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla m Olsztyna

ul. Kołobrzeska 27
10-431 Olsztyn,

 • za pośrednictwem platformy e-Puap
 • za pomocą poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 •  za pomocą fax-u, pod nr 89 534 94 30, osobiście w siedzibie PINB dla m Olsztyna - ustnie do protokołu.

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta Olsztyna przyjmuje interesantów w sprawach petycji, skarg i wniosków leżących w kompetencjach PINB dla m Olsztyna w każdy poniedziałek w godz.: 14.00 - 16.30.

Prosimy o wcześniejsze telefoniczne uzgodnienie godziny spotkania pod numerami telefonu 89 534 94 30, 89 534 94 00

Skargi, wnioski i petycje przyjmowane są od poniedziałku do czwartku w godzinach przyjęć interesantów w pokoju - SEKRETARIAT.

 

Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania (§8 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków - Dz. U. Nr 5, poz. 46).

 

Przedmiotem skargi, zgodnie z treścią art. 227 Kodeksu postępowania administracyjnego, może być w szczególności:

 

  • zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników,
  • naruszenie praworządności lub interesów skarżących,
  • przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

 

Przedmiotem wniosku, zgodnie z treścią art. 241 Kpa, mogą być w szczególności sprawy:

 

  • ulepszenia organizacji,
  • wzmocnienia praworządności,
  • usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom,
  • ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

 

Skarga powinna być załatwiona bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w terminie 1 miesiąca od daty wpływu do organu.

 

Podstawę prawną do działania w tym zakresie stanowią:

 

  • Dział VIII Kodeksu postępowania administracyjnego pt. Skargi i wnioski (tekst jednolity z 2000r., Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.);
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

 

Nowości

Licznik gości

Who's Online

Odwiedza nas 18 gości oraz 0 użytkowników.